Aanmelden voor Advies & Advies

Het doel van werk2030 is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Een stap daarin was het ontwikkel advies. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Vanaf nu kan er tijdelijk geen kosteloos ontwikkeladvies meer worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

Wij van Werk2030 hebben gelukkig nog een grote groep professionals tijdig kunnen aanmelden voor dit gratis traject maar snappen dat het vervelend is wanneer je achter het net vist. Daarom willen wij je nog steeds helpen. Hoe? Het blijft natuurlijk nog steeds mogelijk om met een gecertificeerde coach te spreken over je loopbaan. Echter zal dit wel tegen betaling zijn. De coaches die zijn aangesloten bij ons traject, hebben al aangegeven dat ze tijd hebben voor individuele sessies. Dus als je dat interessant lijkt stuur ons dan even een bericht voor meer informatie.

Er komt wel weer geld vrij voor onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Dat geld komt in 2021 beschikbaar. Er wordt nu gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan en wij houden je hiervan op de hoogte. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers en vakbonden die een dergelijk traject financieren.

Het loopbaan traject is slechts een onderdeel van hoe wij young professionals willen voorbereiden op de banen van de toekomst. Samen met ons netwerk van business partners zullen wij je laten weten als er zich nieuwe laagdrempelige kansen voordoen om te investeren in je professionele toekomst!

Voor meer informatie. Zie persbericht; https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/02/maximum-aantal-ontwikkeladviezen-bereikt


Kies een ontwikkeltraject

Vanaf deze week is het mogelijk om je aan te melden voor het ontwikkelingstraject van Werk2030. Komende weken zullen er ook opleidingen en scholing worden toegevoegd.

Arbeidsscan & Advies
  • Amsterdam, Nederland